Buddha Wuntha Rakita

Donation For Flooding Area 2016

၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၇ရက္ေန႔ တြင္ ဗုဒၶဝံသရကၡိတအသင္းႀကီးႏွင့္ အေသာက က်န္းမာေရး ပညာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္းတို႔မွ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းကုန္း၊ ဒါးက၊ အသုတ္၊ ေရၾကည္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၆၀ေက်ာ္ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ

ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကို ေပးပို႔လွဴဒါန္းသြားပါမည္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈပါရန္။

https://www.facebook.com/donationforfloodingarea2016