Asoka

Health Care

health-care-2

ေဒါက္တာမ်ဳိးေအးထြန္း၊ ေဒါက္တာသက္ထူးႏိုင္၊ ေဒါက္တာသင္းသင္းေဇာ္တို႔ ကုသိုလ္ယူ ကုသေပးေနစဥ္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈပါရန္။

https://www.facebook.com/healthcare